۱۸۱

بازار رضا مروی پلاک ۱۸1

صنف: مانتو

فروشنده: آقای محمود عظیمی

تلفن:۳۳۹۷۷۴۴۷

موبایل: ۰۹۱۲۲۰۲۷۴۶۶

 

ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹

کالاها

نقشه طبقه اول

نقشه بازار رضا مروی طبقه اول