۹۴

بازار رضا مروي پلاك 94

صنف: البسه زیر و راحتی

فروشنده: آقای مهیار ثقفیان

تلفن:۳۳۹۲۵۱۱۳

موبایل:  ۰۹۱۲۱۳۲۴۵۳۴

ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹

کالاها

نقشه طبقه منفی یک

نقشه طبقه منفی یک بازار رضا مروی